zsgolabki@interia.pl

Informacje o szkole

 Lokalizacja szkoły: Gołąbki, gmina Łuków, województwo lubelskie,

                                     Adres szkoły:   Zespół Szkół w Gołąbkach,

                                                            21-400 Łuków, Gołąbki 33, 

                                                            tel/fax. (025) 798 - 99 - 27.

                                                            adres e-mail:  zsgolabki@interia.pl

                                                            www.golabki.gminalukow.pl

 

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014:

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - 15 osób,

  SZKOŁA PODSTAWOWA - 88 uczniów (kl. I - VI),

  GIMNAZJUM - 88 uczniów (kl. I a, I b, II a - integracyjna, II b i III),

  RAZEM: 191 uczniów. 

  Uczniowie dojeżdżający: 106 osób.

Miejscowości, z których uczniowie uczęszczają do szkoły:

Aleksandrów, Dminin, Domaszewnica, Gołąbki, Jadwisin, Jeziory, Malcanów, Łazy, Podgaj, Rzymy-Rzymki, Rzymy-Las, Suchocin, Szczygły Górne, Świdry.
   Uczniowie dojeżdżają do szkoły dwoma autobusami szkolnymi z PKS Łuków. Zarząd Gminy finansuje bilety miesięczne dzieciom i młodzieży uprawnionym do bezpłatnego dowożenia. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów nauczyciele pełnią codzienne dyżury podczas drogi do i ze szkoły.

  Dyrektor szkoły:  mgr Anna Krzęcio;

  Wicedyrektor: mgr Adam Białowąs;

  Liczba pracowników pedagogicznych: 23 w pełnym i niepełnym wymiarze godz. 

  Liczba pracowników administracji i obsługi: 8 osób;

  Funkcjonowanie szkoły: system jednozmianowy, zajęcia lekcyjne w godzinach od 8.15 do 14.20, zajęcia dodatkowe również w godzinach popołudniowych.

  Biblioteka szkolna: mgr Mirosława Mokicka - Król;

  Logopeda: mgr Magdalena Orzeł;

  Nauczyciel wspomagający: mgr Agata Telej;

  Pedagog szkolny:  mgr Edyta Łukasik;

  Sekretariat: p. Marzena Szychta;

  Intendentka: p. Katarzyna Sadło;

  Kuchnia: p. Barbara Chudzik, p. Małgorzata Mucha;

  Obsługa: p. Grażyna Kardas, p. Jadwiga Telej, p. Barbara Klębowska;

  Konserwator: p. Andrzej Celiński.

 

<aktualności